Styrelse

 • Hans Berggren

 • Styrelseordförande
 • Hans Berggren, f. 1965. Styrelseordförande sedan 2017. Hans är idag VD för PipeChain Group AB och styrelseledamot i PipeChain Group AB och Smartchain Holding AB. Hans är civilekonom från Stockholms Universitet och har tidigare varit VD på ett antal bolag samt ansvarig för Corporate Finance på Bure. Han har omfattande kompetens och dokumenterad erfarenhet inom strategisk och taktisk företagsutveckling, "value based selling" på ledningsnivå, M&A och ledarskap med fokus på små- och medelstora bolag. Aktieinnehav per 30/4 2019: 128 110 aktier privat och via närstående.

 • Lars O. Abrahamsson

 • Styrelseledamot
 • Lars O. Abrahamson, f. 1953. Grundare och delägare i investeringsbolaget Credelity Capital AB sedan 2004. Etablerade MVI Sverige 1995 och arbetade som ”working partner” under åren 1995-2003. Är styrelseledamot i Fameco Holding AB och Saddler Scandinavia AB (ordf.). Lars har tidigare varit VD för Abu Garcia AB, Ahlsell AB och TV3 Broadcasting Group samt varit styrelseordförande i Bröderna Edstrand AB och Fristads AB. Lars är civilekonom från Lunds Universitet. Aktieinnehav i Rootfruit efter genomförd försäljning av Exotic Snacks: 568 830 aktier

 • Hans Jacobsson

 • Styrelseledamot
 • Hans Jacobsson, f. 1967. Styrelseledamot sedan 2014. Civilekonom. Hans har bl a arbetat på General Mills och inom Buresfären. Idag styrelseordförande i Zinzino AB och Alvesta Glass, styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB samt i Dalsspira Mejeri. Aktieinnehav per 31/3 2018: 336 444 aktier privat, via bolag och närstående.

 • Per-Anders Öberg

 • Styrelseledamot
 • Per-Anders Öberg, f. 1952. Styrelseledamot sedan 2012 samt säljchef. Per-Anders har över 20 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, bl a som försäljningsdirektör på Abba Seafood och Santa Maria. Per-Anders har även arbetat som affärsområdeschef och inköpschef inom ICA-koncernen. Han har idag styrelseuppdrag i Enjoy Wine & Spirits. Aktieinnehav per 31/3 2018: 654 700 aktier via bolag.

 • Björn Krasse

 • Styrelseledamot
 • Björn Krasse, f.1952. Civilingenjör i Industriell Ekonomi med en lång karriär inom handel. Bl a som Vd för 7-Eleven, Pressbyrån, Espresso House och ICA Meny AB. Medlem av koncernledningen för börsnoterade bolagen ICA AB och Narvesen A.S.A. Sedan 2011 Senior Advisor till riskkapitalbolaget Accent Equity Partners. Nuvarande styrelseuppdrag utöver Rootfruit Scandinavia AB är Oral Care Group AB, Sans Sac Group AB, Sambla AB, och Cervera Group AB. Björn är gift med Rootfruit Scandinavia AB´s VD Anna Wallin Krasse. Aktieinnehav i Rootfruit efter genomförd försäljning av Exotic Snacks: 1 030 509 aktier, privat och via bolag.

 • Anna Wallin-Krasse

 • VD
 • Anna Wallin Krasse, f. 1976, VD sedan 2019 för Rootfruit Scandinavia AB. Anna Wallin har erfarenhet från ett antal branscher och var innan hon tillträdde som VD på Rootfruit Scandinavia AB. Hon har även varit Divisionschef för Vuxenutbildning inom Utbildnings och bemannings- koncernen Lernia AB. Under åren på Lernia var Anna även bland annat VD för Lernia College AB som drev gymnasieskolor i Sverige. Anna har tidigare erfarenhet från livsmedels- branschen och har arbetat ett antal år inom ICA koncernen i olika befattningar. Hon var bland annat affärsutvecklingschef på food service företaget ICA MENY AB (idag Menigo AB). Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och inledde sin karriär som managementkonsult på McKinsey&Co. Anna är gift med Exotic Snacks styrelseledamot Björn Krasse. Aktieinnehav i Rootfruit efter genomförd försäljning av Exotic Snacks: 161 568 aktier.