Organisation

  • Under de senaste åren har bolaget successivt rustats för en omfattande expansion genom rekrytering av flera nyckelpersoner med lång erfarenhet från livsmedels- och dagligvaruhandeln.
  • Medelantal anställda i koncernen är 70 under 2018. För moderbolaget är medelantalet anställda 4,5 personer under 2018 (5).