Rootfruit: Tydliga tecken på återhämtning i juli samt försäljningsrekord på chips

Rootfruitkoncernens försäljning i juli månad uppgick till 26,6 mkr jämfört med 28,0 mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 5% mot föregående år.
Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling på lösvikt.

Läs mer