Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2019-05-24

  • Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 5 720 287 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av 43% av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Klicka här för mer information