Rootfruit Scandinavia AB: Fortsatt god tillväxt i februari, försäljningen ökade med 9 %