Ökad tillväxt i april, försäljningen steg med 24%.

Rootfruits försäljning i april 2019 uppgick till 27,9 (22,5) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 24% i jämförelse med motsvarande period 2018.