Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12 Rättelse: Datum för förvaltarregistrerade aktier är den 2 oktober och sista anmälningsdag till extra bolagsstämma den 5 oktober 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12
Rättelse: Datum för förvaltarregistrerade aktier är den 2 oktober och sista anmälningsdag till extra bolagsstämma den 5 oktober 2020.

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum:        12 oktober 2020

Tid:                1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445.  Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats:            Exotic Snacks ABs huvudkontor, Speditionsvägen 36 i Skogås.

Läs mer