INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Mot bakgrund av pågående utbrott av COVID-19 och dess samhällspåverkan följer här en allmän information om vilka åtgärder som vidtas av Rootfruit Scandinavia AB.

I dagsläget har Covid-19 en marginell påverkan på vår verksamhet.

Klicka här för mer information