Försäljningen 2015 ökade 44 procent under juni

För perioden juni 2015 uppgick försäljningen till 2,3 MSEK (1,6 MSEK), vilket är en ökning med 44 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-juni 2015 uppgår försäljningen till 13,1 MSEK (7,5 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 75 procent.

Läs pressmeddelandet här