VD har ordet

Vår resa mot 100 mSEK i omsättning år 2022 är påbörjad.

 

Ökad försäljning

När vi nu summerar 2017 så finns det mycket man kan glädjas åt i Rootfruit. Vi fortsätter att växa, vi fortsätter att ta marknadsandelar och vi förbättrar våra nyckeltal. Ackumulerat för januari-december 2017, uppgick försäljningen till 36,8 mSEK (33,4), vilket motsvarar en ökning med 10 procent.

Försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet var något negativ – 5% mot föregående år. Den minskade försäljningen förklaras delvis av kundernas försiktiga försäljningsprognoser inför jul- och nyårsförsäljningen. Detta fick till följd att bolagets produkter tog slut för snabbt i butik utan möjlighet till påfyllnad sista veckan av året. Konsekvensen blev tappad försäljning i slutet av december, samtidigt som vi nu har fått en positiv effekt på försäljningen i januari, då kunderna fyllde på sina tomma lager.

 

Positivt resultat före avskrivningar och räntekostnader

Det är framför allt glädjande att kunna skriva om ytterligare ett vinstgivande kvartal som gör att vi nu för första gången kan redovisa ett positivt helårsresultat före avskrivningar och räntekostnader om 599 tSEK (-566 tSEK).

De aktieägare som följt oss länge känner till att vi medvetet prioriterat tillväxt framför lönsamhet. Nu är tiden mogen för att skall vi skall fortsätta växa, med lönsamhet.

 

Framflyttade positioner

Trots en allt tuffare konkurrens på marknaden fortsätter vi att ta marknadsandelar hos våra viktigaste kunder. Hos Axfood, ett av Sveriges ledande dagligvarubolag, är vi nu den största aktören inom premiumchips. Något man för några år sedan skulle hålla relativt osannolikt. Nu är vi där och tar sikte på att bli minst lika starka hos våra andra stora kunder inom svensk dagligvaruhandel.

 

Vidareutvecklad affärsstrategisk riktning skall leda oss mot nya höjder

Vi går stärkta in i 2018 med en vidareutvecklad affärsstrategisk inriktning och en rad spännande nyhetslanseringar. Vi höjer vår tillväxtambition betydligt. Det är genom att stärka positionen som smakinnovatör och vår förmåga att överraska marknaden, vi skall nå vårt mål att inom 5 år omsätta 100 mSEK med en nettoresultatnivå om 10%.

Vår tillväxtstrategi bygger framförallt på organisk tillväxt inom Norden men bolaget kan även överväga mindre förvärv.

Redan i år förväntar vi oss att växa organiskt med över 20% i försäljning. Det gör vi genom ett aldrig så starkt produktsortiment, en utökad säljkår samt en exportförsäljning som förväntas ta fart. Lanseringen av Smartsnacks väntas stå för en stor del av tillväxten och främst i Sverige, men vi kommer även att bli en intressantare spelare i våra grannländer med hjälp av Smartsnacks. Försäljningsökningen i januari om hela 52% jämfört med samma period föregående period, ger goda förhoppningar om ett spännande år för både Rootfruit Scandinavia och aktieägarna.

 

Tack för ert stöd, förtroende och intresse som ni visat för Rootfruit Scandinavia.