VD har ordet

Vi står rustade och klara inför ett starkt 2019

När jag ser tillbaks på tredje kvartalet 2018, kan jag konstatera att det är det händelserikaste kvartalet i bolagets historia. I och med förvärvet av Exotic Snacks bildar vi en ny stark aktör på marknaden och tar ett stort steg mot att nå vår vision ”Rootfruit är den aktör som definierar snacks och är den ledande aktören inom premiumsnacks i Norden”.

Nyemissionen är avslutad och vid summering av emissionen har den tecknats till 92 procent, vilket innebär att Rootfruit tillförs 14,6 MSEK före emissionskostnader. Förvärvet av Exotic Snacks beräknas formellt ske per den 2 januari 2019.

Rootfruit har även beslutat att investera i en ny fabrik och ny produktionslina för att själva kunna producera våra produkter inom konceptet Smartsnacks. Därmed ökar vår lönsamhet, vår produktionskapacitet och vi moderniserar samtidigt vår maskinpark. Den nya produktionslinjen ger en kapacitet upp till 100 MSEK i försäljning av Smartsnacks innan vi behöver göra nya maskininvesteringar. Redan från dag ett kommer vi ha en lönsam produktion av det koncept som växer snabbast, Smartsnacks. Flytten till den nya fabriken kommer att ske under våren 2019. Vi återgår till våra högre bruttomarginaler redan under Q2 2019.

Rootfruit fortsätter att växa snabbt även under Q3 2018. I den rådande konkurrenssituationen, som är stenhård, är det mycket glädjande att se en ökad efterfrågan på vårt erbjudande både i Sverige och utanför landets gränser.

Vi har haft ett utmanande kvartal med frekventa driftstörningar och höga råvarupriser på potatis. Driftstörningarna belastar tredje kvartalet med 300 TSEK i extra kostnader. Få har kunnat undgå sommarens torka och dess påverkan på våra skördar. Även potatisen är drabbad av en minskad skörd, med högre råvarupriser som följd framöver, vilket har belastat oss med ca 200 TSEK i ökad råvarukostnad under tredje kvartalet. Prisaviseringar mot våra kunder är gjorda och väntas slå igenom i början av februari 2019.

Vårt nya koncept Smartsnacks skördar framgångar och fortsätter att växa snabbare än väntat. Vår försäljning i Belgien har tagit fart på ett väldigt tillfredsställande sätt. Med det följer givetvis ökade kostnader för nyetablering, som under 2018 kommer belasta vårt resultat.

Den förändrade produktmixen med en starkare försäljning av Smartsnacks sänker också vår bruttomarginal tillfälligt under 2018 och därmed även resultatet.

Våra prioriteringar framöver är att säkerställa en smidig integration av våra verksamheter inom Rootfruit och Exotic Snacks med betydande synergier som följd, att genomföra vår planenliga flytt av Rootfruits fabrik i Laholm, att stärka vår position på vår viktigaste kanal, svensk dagligvaruhandel, samt att nå framgång på våra nya marknader och distributionskanaler.