VD har ordet

Nyfiknare än någonsin. Vi fortsätter upptäcktsresan i smak & råvaror!

Laholm, februari 2018

Det är med stor tillförsikt jag nu skriver mitt första VD-brev för Rootfruit Scandinavia AB. Vi lämnar ett starkt kvartal bakom oss med god tillväxt och lönsamhet. Den organiska tillväxten under tredje kvartalet har varit fortsatt god med 14 % tillväxt mot föregående år. Tillväxten drivs av vår ökade närvaro i svensk handel. Det är mycket glädjande att vi under Q3 lyckas uppnå en rörelsemarginal överstigande 12 % och resultat före skatt nära 1 MSEK. Detta visar att vi snart närmar oss en nivå där vi levererar ett positivt resultat ackumulerat över ett helt verksamhetsår.

Bruttovinstmarginalen har varit stark (54 %) och något förbättrad jämfört med samma period föregående år. Förbättringen uppstår tack vare god försäljning, aktivt inköpsarbete och ett bra kapacitetsutnyttjande i produktionen. Vår förhoppning är att vi ska fortsätta denna positiva utveckling under Q4.

Nettoresultatet för kvartalet är riktigt starkt med +885 kSEK. Det positiva resultatet beror på en god försäljningsutveckling utan större investeringar i marknadsrabatter, samt att våra övriga kostnader ligger i nivå med plan. Att bolaget nu för första gången ackumulerat har ett positivt resultat före avskrivningar och räntekostnader är extra glädjande.

Väl medvetna om att tillväxten är viktig för oss då den skapar både förmåga att utnyttja produktionen väl och långsiktiga värden för bolaget, försöker vi skapa en balans mellan resultat- och försäljningstillväxt som är optimal för Rootfruit Scandinavias långsiktiga värdeutveckling.

Vi hyser goda förhoppningar om att trots en intäktsmässigt utmanande oktobermånad kunna leverera positiva siffror även för Q4.

Under tredje kvartalet har vi fått in två nya kunder i form av Reitan Convenience Norge och Runsvensgruppen med kedjan ÖoB i Sverige. Effekten av dessa affärer förväntas komma 2018, men vi kan redan nu se en positiv utveckling i Norge. Vår nylanserade Gårdschips Cheddar har tagits emot väl på marknaden och vi ser att försäljningen av artikeln ökar vecka för vecka i de kedjor produkten finns.

Trots den fina starten av våra Dippmixer har försäljningen inte utvecklats i den takt vi önskat och vi gör en rad insatser för att dippmixerna skall få en bättre utveckling framöver. På vår hemsida www.gardschips.se finner ni en rad tips och idéer om hur man kan använda våra dipper på bästa sätt. Jag kan verkligen varmt rekommendera alla recept!

Under året har vi också ägnat tid åt att analysera var vi står som bolag och vilken ställning våra varumärken har på marknaden. Det är glädjande att se att vårt varumärke Gårdschips har haft en fantastisk utveckling sedan 2013 och allt fler konsumenter inte bara känner till oss utan håller våra chips som favoriter. Hela 69 % av Sveriges befolkning känner nu till Gårdschips och det är en fantastisk utveckling med tanke på att vi för fyra år sedan var relativt okända i stora delar av Sverige.

Vårt strategiarbete pågår löpande och en vidareutvecklad affärsstrategi börjar implementeras inom kort, så vi har ett väldigt spännande 2018 att se fram emot.