VD har ordet

Ett år med stor framgång för Smartsnacks kombinerat med utmaningar i produktion och tillgång på råvaror.

Stark försäljningsutveckling 2018

Försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet var stark, en ökning med + 31 % mot föregående år. Vårt nya koncept Smartsnacks har skördat framgång och växer snabbare än väntat. Smartsnacks är det största bidraget till försäljningsutvecklingen. Försäljningen av Smartsnacks har inneburit en förändrad produktmix och sänkt bruttomarginalen under 2018, eftersom produkterna köps in från extern tillverkare. Under kvartal 1 2019 kommer en ny produktionslina installeras i Laholm varefter produktion av Smartsnacks sker i egen regi. Därmed kommer bruttomarginalen på Smartsnacks att stärkas betydligt.

Summerar vi helåret har bolaget ökat sin försäljning kraftigt jämfört med 2017. Under varumärket Gårdschips fortsätter bolaget ta marknadsandelar inom premiumsnacks. För helåret 2018 uppgick försäljningen till 45,5 MSEK (36,8), vilket motsvarar en ökning med 24 procent vilket är i linje med tidigare kommunicerade förväntningar.

Utmaningar i produktionen och höga råvarupriser

2018 har, som tidigare kommunicerats, varit ett utmanande år med driftstörningar i produktionen samt höjda råvarupriser på potatis. Få har kunnat undgå sommarens torka och dess påverkan på skördarna inom svenskt jordbruk. Under året har de ökade råvarupriserna påverkat bolaget negativt med cirka 0,5 MSEK i ökade råvarukostnader. Inför 2019 är prishöjningar aviserade för att kompensera för dessa kostnadsökningar. Produktionsstörningarna under 2018 har påverkat kostnaderna negativt med ungefär 1,4 MSEK på grund av sämre produktionsutfall, ökade bemanningstimmar och reparationskostnader. Investeringsbeslut är tagna för att åtgärda detta med målsättning att säkerställa en stabil och lönsam drift under 2019.

Framgång för Gårdschips

Trots en allt tuffare konkurrens på marknaden fortsätter bolaget ta marknadsandelar hos sina viktigaste kunder. Rootfruit får en allt starkare plattform att stå på och enligt en konsumentundersökning (Källa: Mantap 2018) ökar preferensen för varumärket Gårdschips betydligt. Detta är ett bra kvitto på att varumärkets attraktionskraft stärkts. Varumärket Gårdschips har under 2018 även expanderat utanför Nordens gränser, där vi framförallt fått en riktigt bra försäljningsstart av Smartsnacks i Belgien.

Ett spännande år framför oss

Som nytillträdd VD för koncernen ser jag med tillförsikt fram emot ett spännande år tillsammans med nya och gamla medarbetare. Arbetet med att verka utifrån nya förutsättningar är i full gång. Fr o m januari har den gemensamma säljkåren i uppdrag att sälja både varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Vi ser stora möjligheter att öka distributionen på befintliga kunder genom en högre butiksnärvaro med hjälp av en säljkår om 10 säljare och ett 40- tal merchandisers samt en attraktiv produktportfölj för våra kunder.

Året kommer att präglas av en del integrationsarbete för att hämta hem de synergier och förbättringspotentialer som identifierats. Utöver samordningsfördelar inom försäljning, har synergier och förbättringsmöjligheter identifierats inom logistik, ekonomi och IT.

Den största vinsten av samgåendet är att vi blir en starkare aktör. Vi kommer ha mer resurser att driva produktutveckling, mer kraft inom sälj- och marknadsföring för att stärka våra varumärken och koncept. Visionen är att bli den ledande premiumsnacks-leverantören vars produkter föredras av konsumenter samt att vara det lönsammaste alternativet för våra återförsäljare och distributörer.

Under 2019 satsas rejält i produktionen. Under kvartal 1 startas egen produktion av Smartsnacks. Det är en viktig investering för framtiden då vi ser en ökad efterfrågan från kunder och konsumenter på denna typ av produkter. Fokus för det kommande året är att säkerställa en kostnadseffektiv produktion med hög och jämn kvalitet.

//Anna Wallin Krasse, VD