Styrelse

 • Hans Berggren

 • Styrelseordförande
 • Hans Berggren, f. 1965. Styrelseordförande sedan 2017. Hans är idag VD för PipeChain Group AB och styrelseledamot i PipeChain Group AB och Smartchain Holding AB. Hans är civilekonom från Stockholms Universitet och har tidigare varit VD på ett antal bolag samt ansvarig för Corporate Finance på Bure. Han har omfattande kompetens och dokumenterad erfarenhet inom strategisk och taktisk företagsutveckling, "value based selling" på ledningsnivå, M&A och ledarskap med fokus på små- och medelstora bolag. Aktieinnehav per 31/3 2018: 49 841 aktier privat och via närstående.

 • Iréne Axelsson

 • Styrelseledamot
 • Iréne Axelsson, f. 1962. Styrelseledamot sedan 2012. Civilekonom. Iréne är verksam som konsult och har erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Iréne har bl a haft olika befattningar inom Bure, varit CFO på Santa Maria samt det noterade bolaget Cryptzone. Iréne har stor erfarenhet av styrelsearbete och börsnoteringar och är idag styrelseledamot i Dalsspira Mejeri. Aktieinnehav per 31/3 2018: 318 000 aktier.

 • Hans Jacobsson

 • Styrelseledamot
 • Hans Jacobsson, f. 1967. Styrelseledamot sedan 2014. Civilekonom. Hans har bl a arbetat på General Mills och inom Buresfären. Idag styrelseordförande i Zinzino AB och Alvesta Glass, styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB samt i Dalsspira Mejeri. Aktieinnehav per 31/3 2018: 336 444 aktier privat, via bolag och närstående.

 • Per-Anders Öberg

 • Styrelseledamot
 • Per-Anders Öberg, f. 1952. Styrelseledamot sedan 2012 samt säljchef. Per-Anders har över 20 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, bl a som försäljningsdirektör på Abba Seafood och Santa Maria. Per-Anders har även arbetat som affärsområdeschef och inköpschef inom ICA-koncernen. Han har idag styrelseuppdrag i Enjoy Wine & Spirits. Aktieinnehav per 31/3 2018: 654 700 aktier via bolag.

 • Björn Zelander

 • Styrelseledamot
 • Björn Zelander, f. 1970. Styrelseledamot sedan 2015. Björn är utbildad ingenjör och arbetar idag som projektchef på Santa Maria. Björn har lång erfarenhet av teknik, produktion samt installations- och förbättringsprocesser i olika roller inom Santa Maria och Paulig-koncernen. Aktieinnehav per 31/3 2018: 10 000 teckningsoptioner.

 • Thomas Lindström

 • VD
 • Thomas Lindström , f.1979. VD sedan 2017. Thomas har över 17 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning, bl a som VD och grundare för kommunikationsbyrån Reagent med uppdragsgivare som ICA, Beiersdorf, Electrolux, Metsä Tissue, General Mills, Picadeli, Almondy, Svensk Damhandboll, Riksbyggen och Danske Bank. Thomas har tidigare varit skandinavisk marknadschef på Metsä Tissue, samt arbetat inom sälj och marknad på Electrolux. Aktieinnehav per 31/3 2018: 4000 aktier samt 10 000 teckningsoptioner.