Styrelse

 • Hans Berggren

 • Styrelseordförande
 • Hans Berggren, f. 1965. Styrelseordförande sedan 2017. Hans är idag VD för PipeChain Group AB och styrelseledamot i PipeChain Group AB och Smartchain Holding AB. Hans är civilekonom från Stockholms Universitet och har tidigare varit VD på ett antal bolag samt ansvarig för Corporate Finance på Bure. Han har omfattande kompetens och dokumenterad erfarenhet inom strategisk och taktisk företagsutveckling, "value based selling" på ledningsnivå, M&A och ledarskap med fokus på små- och medelstora bolag. Aktieinnehav per 31/3 2018: 49 841 aktier privat och via närstående.

 • Iréne Axelsson

 • Styrelseledamot
 • Iréne Axelsson, f. 1962. Styrelseledamot sedan 2012. Civilekonom. Iréne är verksam som konsult och har erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Iréne har bl a haft olika befattningar inom Bure, varit CFO på Santa Maria samt det noterade bolaget Cryptzone. Iréne har stor erfarenhet av styrelsearbete och börsnoteringar och är idag styrelseledamot i Dalsspira Mejeri. Aktieinnehav per 31/3 2018: 318 000 aktier.

 • Hans Jacobsson

 • Styrelseledamot
 • Hans Jacobsson, f. 1967. Styrelseledamot sedan 2014. Civilekonom. Hans har bl a arbetat på General Mills och inom Buresfären. Idag styrelseordförande i Zinzino AB och Alvesta Glass, styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB samt i Dalsspira Mejeri. Aktieinnehav per 31/3 2018: 336 444 aktier privat, via bolag och närstående.

 • Per-Anders Öberg

 • Styrelseledamot
 • Per-Anders Öberg, f. 1952. Styrelseledamot sedan 2012 samt säljchef. Per-Anders har över 20 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, bl a som försäljningsdirektör på Abba Seafood och Santa Maria. Per-Anders har även arbetat som affärsområdeschef och inköpschef inom ICA-koncernen. Han har idag styrelseuppdrag i Enjoy Wine & Spirits. Aktieinnehav per 31/3 2018: 654 700 aktier via bolag.

 • Björn Zelander

 • Styrelseledamot
 • Björn Zelander, f. 1970. Styrelseledamot sedan 2015. Björn är utbildad ingenjör och arbetar idag som projektchef på Santa Maria. Björn har lång erfarenhet av teknik, produktion samt installations- och förbättringsprocesser i olika roller inom Santa Maria och Paulig-koncernen. Aktieinnehav per 31/3 2018: 10 000 teckningsoptioner.

 • Anna Wallin-Krasse

 • VD
 • Anna Wallin Krasse, f. 1976, VD sedan 2019 för Rootfruit Scandinavia AB. Anna Wallin har erfarenhet från ett antal branscher och var innan hon tillträdde som VD på Rootfruit Scandinavia AB VD på Exotic Snacks AB. Hon har även varit Divisionschef för Vuxenutbildning inom Utbildnings och bemannings- koncernen Lernia AB. Under åren på Lernia var Anna även bland annat VD för Lernia College AB som drev gymnasieskolor i Sverige. Anna har tidigare erfarenhet från livsmedels- branschen och har arbetat ett antal år inom ICA koncernen i olika befattningar. Hon var bland annat affärsutvecklingschef på food service företaget ICA MENY AB (idag Menigo AB). Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och inledde sin karriär som managementkonsult på McKinsey&Co. Anna är gift med Exotic Snacks styrelseledamot Björn Krasse. Aktieinnehav i Rootfruit efter genomförd försäljning av Exotic Snacks: 161 568 aktier.