Organisation

  • Under de senaste åren har bolaget successivt rustats för en omfattande expansion genom rekrytering av flera nyckelpersoner med lång erfarenhet från livsmedels- och dagligvaruhandeln.
  • Medelantal anställda i koncernen är 17 under 2017. Vid årets slut hade koncernen 14 anställda varav 3 var kvinnor. För moderbolaget är medelantalet anställda 4,5 personer under 2017 (5).