Investor Relations

Verksamhet

Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer snacks av hög kvalitet.

Vision

Vi definierar snacks och är det ledande premiumleverantören på den nordiska snacksmarknaden.

Affärsidé

Våra produkter ska upplevas som godare, annorlunda och sundare än andra snacks. Då tar vi en unik position inom högmarginalsegmentet för snacks.

Strategi och marknad

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärket Gårdschips. Vi bearbetar idag marknaden genom en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom flera segment: dagligvaruhandeln, servicehandeln och storkök. I dagsläget fokuserar bolaget på att befästa en stark position i segmentet för premiumsnacks.

Rootfruit Scandinavia har sina rötter i den halländska myllan. Bolaget strävar efter att i högsta möjliga mån använda lokala råvaror och vi satsar alltid på högsta kvalitet. Produktionsanläggning och kontor ligger i Laholm.

Under de senaste åren har bolaget successivt rustats för en omfattande expansion genom rekrytering av flera nyckelpersoner med lång erfarenhet från livsmedels- och

dagligvaruhandeln. Tillväxten sker främst genom att teckna centrala avtal med större butikskedjor. Avtalen innebär att bolagets produkter tas in i kedjornas sortiment. Idag har vi listning på samtliga kedjor i Sverige.

Expansionen utanför Sverige har inletts genom lanseringar i Norge, Danmark och Finland.

Koncernstruktur

Rootfruit Scandinavia förvärvade år 2010 100 % av aktierna i Laholmschips AB. All chipstillverkning sker i Laholmschips och chipsen distribueras ut på marknaden genom Rootfruit Scandinavia. Laholmschips säljer idag uteslutande till Rootfruit Scandinavia.