Investor Relations

Verksamhet

Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer snacks av hög kvalitet.

Vision

Vi definierar snacks och är det ledande premiumleverantören på den nordiska snacksmarknaden.

Affärsidé

Våra produkter ska upplevas som godare, annorlunda och sundare än andra snacks. Då tar vi en unik position inom högmarginalsegmentet för snacks.

Strategi och marknad

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Vi bearbetar idag marknaden genom en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom flera segment: dagligvaruhandeln, servicehandeln och storkök. I dagsläget fokuserar bolaget på att befästa en stark position i segmentet för premiumsnacks.

Rootfruit Scandinavia har sina rötter i den halländska myllan. Bolaget strävar efter att i högsta möjliga mån använda lokala råvaror och vi satsar alltid på högsta kvalitet. Produktionsanläggning och kontor ligger i Stockholm och Laholm.

Under de senaste åren har bolaget successivt rustats för en omfattande expansion genom nyförvärv samt rekryteringar av flera nyckelpersoner med lång erfarenhet från livsmedels- och dagligvaruhandeln. Tillväxten fortsatt sker främst genom att teckna centrala avtal med större butikskedjor. Avtalen innebär att bolagets produkter tas in i kedjornas sortiment. Idag har bolaget listning på samtliga kedjor i Sverige.

Expansionen utanför Sverige har inletts genom lanseringar i Norge, Danmark, Finland, Island och Belgien.

Koncernstruktur

Rootfruitkoncernen består av moderbolaget Rootfruit Scandinavia AB, orgnr 556717-1185, samt de båda helägda dotterbolagen Premium Snacks Nordic Production AB, org nr 556479-8055, och Exotic Snacks AB, org nr 556543-4148. Dessutom ingår det av Exotic Snacks helägda finska dotterbolaget Exotic Snacks Oy med org nr 2570617-3. Säte för Exotic Snacks Oy är Helsingfors.